برگزاری سمینار آموزشی «مسئولیت اجتماعی – خیر همگانی» برای مدیران ارشد ادارات استان در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار) استان کرمانشاه در تاریخ 1402/11/3 سمینار آموزشی با عنوان «مسئولیت اجتماعی – خیر همگانی» مطابق با استاندارد ملی شماره 22910 با حضور و مشارکت فعال مدیران ارشد، معاونین و کارکنان اداره کل دادگستری، غله و خدمات بازرگانی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نوسازی مدارس و دانشگاه صنعتی کرمانشاه در محل این اداره کل برگزار شد.

در ابتدا سرکار خانم مهندس نسرین ذوالنوریان معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به مدعوین و مهمانان، به تشریح کلیاتی از این استاندارد پرداخت و عنوان کرد این استاندارد می تواند برای انواع سازمان های خصوصی، دولتی، تعاونی و نهادهای عمومی و بخش های غیر انتفاعی اعم از کوچک و بزرگ مفید باشد. ایشان خاطر نشان کرد استاندارد حاضر بر مبنای استاندارد ISO 26000 بوده و مطابق با فرهنگ ایرانی – اسلامی می باشد که ایرانیزه شده و تبدیل به یک استاندارد ملی به شماره 22910 می باشد. ویژگی اصلی مسئولیت اجتماعی عبارت است از تمایل سازمان به در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و محیط زیست در تصمیم گیری ها و پاسخگویی نسبت به اثرات تصمیم ها و اقدام های خود بر جامعه و محیط زیست، بدون شک تدوین استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی، گامی بلند و اساسی در جهت نهادینه کردن فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، کرامت انسانی و حمایت از سرمایه های انسانی می باشد.

در ادامه دکتر بهمن سعیدی پور استاد تمام دانشگاه پیام نور به تشریح موضوعات و مسائل اصلی این استاندارد پرداخت و مباحثی چون، حکمرانی سازمانی، رویه های مرتبط با نیروی کار، رویه های کاری منصفانه، مسائل مصرف کننده و جلب مشارکت و توسعه جامعه محلی را برای حاضرین در دوره ارائه نمود.