بورس غرق در تعادل / بازار سهام در بی‌رمقی

پس از اتمام معاملات امروز بازار سهام شاخص کل با افزایش ۲ هزار و ۲۳۸ واحد مثبت به ۲ میلیون و ۲۲ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با افزایش ۲ هزار و ۷۳۱ واحدی همراه بود که منجر شد در ایستگاه ۷۰۶ هزار واحد توقف کند. ارزش کل معاملات امروز بورس تهران ۵ هزار و ۳۵ میلیارد تومان بوده است. در معاملات امروز نمادهای "نوری" با ۷۶۷ واحد، "شپنا" با ۳۹۲ واحد مثبت و "وبملت" ۷۰۱ واحد منفی سه نماد تاثیرگذار بر شاخص بودند.

همچنین از سوی دیگر در بازار فرابورس شاهد افزایش ۱۱۲ واحدی در شاخص کل بودیم که منجر شد این شاخص در محدوده ۲۵ هزار و ۱۱۲ واحدی توقف کند. در این بازار نماد "فصبا"با ۲۵ واحد، "آریا" ۱۵ واحد و "وسپهر" با ۱۳ واحد منفی از تاثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل بودند.

در بازار امروز تعداد ۳۶۴ نماد مثبت و ۴۳۸ نماد منفی بودند، ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۰۱۴۲ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۴۰۲۸ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق‌های قابل معامله سهامی بوده است.