بیانیه عجیب جبهه اصلاحات درباره لایحه حجاب/ مصوبه حجاب اعلان جنگ است

بیانیه عجیب جبهه اصلاحات درباره لایحه حجاب/ مصوبه حجاب اعلان جنگ است

در بیانیه جبهه ایران آمده است؛

در حالی که به سالگرد مرگ فاجعه بار مهسا نزدیک می شویم، نمایندگان در اندرونی مجلس و دور از چشم صاحبان اصلی خانه ملت، مصوبه‌ای را با رویکردی به مراتب مضیق‌تر به قانون تبدیل کرده اند که نه تنها به مناقشه در خصوص حجاب اجباری پایان نخواهد داد، بلکه باید منتظر ابعاد ویرانگرتر آن نیز بود.

این مصوبه به اذعان بسیاری از دلسوزان کشور، نوعی اعلان جنگ حاکمیت با جامعه نیز تلقی می شود.

جبهه اصلاحات ایران ضمن ابراز نگرانی جدی نسبت به تبعات خطرناک اجرای این مصوبه که با سرنوشت دهها میلیون از شهروندان ایران ارتباط دارد، هشدار می دهد چنانکه اصلاحات جدی در رویکرد حاکمیت به خصوص به رسمیت شناختن حق انتخاب شهروندان در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و در یک کلام حق حاکمیت ملی صورت نگیرد، ابعاد و پیامدهای فاجعه بار آن آینده ایران را در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهد داد.

بی حجابی

از نظر ما پژوهشی که در این زمینه با مشارکت صاحبنظران و زیر نظر سیدمحمد خاتمی تحت عنوان «مسئله حجاب؛ واقعیت ها و راهکارها» تدوین و منتشر شده است، می تواند همان راه حل های میانه و کم هزینه ای باشد که خواست آحاد ملت را نیز در بر می گیرد.