بیشتر دوقلوها چپ دست هستند یا راست دست؟

  • lira card

افراد بسیاری در جهان هستند که دوقلو هستند و بیشتر این افراد چپ دست هستند یا راست دست؟!

بیشتر دوقلوها چپ دست هستند یا راست دست؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از نمناک، آنالیز مطالعات در مورد دوقلوها طبق ۱۹ بررسی متفاوت نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها چپ دست می‌باشند. تقریباً ۱۵ درصد از دوقلوها چپ دست می‌باشند. این مطالعات بر روی جمعیت‌های کل جهان انجام شده است، پس این موضوع درست است که افراد دوقلو نسبت به افراد معمولی احتمال چپ دست بودن بالاتری دارند.
اغلب دوقلوها راست دست هستند یا چپ دست؟ طبق مطالعات انجام شده در رابطه با دوقلوهای کل جهان، مشخص شده است که تعداد کدام یک بیشتر است.

آیا بیشتر دوقلوها چپ دست هستند؟

بله! آنالیز مطالعات در مورد دوقلوها طبق ۱۹ بررسی متفاوت نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها چپ دست می‌باشند. تقریباً ۱۵ درصد از دوقلوها چپ دست می‌باشند. این مطالعات بر روی جمعیت‌های کل جهان انجام شده است، پس این موضوع درست است که افراد دوقلو نسبت به افراد معمولی احتمال چپ دست بودن بالاتری دارند. در این بخش به بررسی نکاتی در باب این موضوع خواهیم پرداخت.

آیا تعداد چپ دست‌ها در دوقلوهای همسان و غیر همسان متفاوت است؟

در سال ۱۹۹۹ تحقیقاتی انجام شد و نشان داد که تفاوتی بین تعداد چپ دست‌ها در دوقلوهای همسان و غیرهمسان وجود ندارد و در تمام این مطالعات ویژگی‌های فردی افراد و دوقلوها در نظر گرفته شد.

آن‌ها به طور کلی تعداد چپ دستان در دوقلوهای همسان و غیر همسان را مورد بررسی قرار دادند و یک تفاوت بین این گروه‌ها پیدا کردند. تعداد افراد چپ دست در دوقلوهای همسان نسبت به دوقلوهای غیر همسان در این مطالعات بیشتر بود، اما مطالعات بیشتر و بررسی‌های گسترده‌تر نشان داد که تقریباً تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.

تعداد دوقلوهای چپ دست بیشتر است؟

آیا چپ دست یا راست دست بودن دوقلوها مانند هم است؟ مثلاً سوال این است که اگر فردی دو قلو چپ دست باشد، حتما قل دیگرش چپ دست است یا نه و برعکس؟

حتما می‌دانید که دوقلوهای همسان از یک سلول تخمک یکسان به وجود آمده اند و بنابراین آن‌ها از نظر ژنتیکی کاملاً یکسان می‌باشند. اگر چپ دست یا راست دست هستید، صد درصد این مورد را از ژن‌ها گرفته اید، پس قطعاً دوقلوهای همسان در این مورد مانند یکدیگر هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند و هر دو چپ دست یا راست می‌باشند، اما ممکن است که این موضوع در مورد دوقلوهای نا همسان صدق نکند و البته برای دوقلوهای همسان نیز استثناهایی وجود دارد. تقریباً ۲۰ تا ۲۵ درصد از دوقلوهای همسان جزء استثنائات هستند.

اما سه قلوها چطور؟

آیا سه قوها هم احتمال چپ دست بودن بیشتری دارند؟ مطالعات در سراسر جهان انجام شده و نشان می‌دهد که احتمال چپ دست بودن سه قلوها تقریباً ۱۱ درصد می‌باشد. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که سه قلوها هم شانس بیشتری برای چپ دست بودن نسبت به افراد معمولی دارند، اما احتمال آن‌ها در برابر افراد دوقلو کمتر است.

این مطالعه به طور عجیبی عاملی را در افراد سه قلو نشان می‌دهد که در این مورد تاثیر گذار است که این فاکتور کمبود وزن هنگام تولد می‌باشد.

به طور میانگین افراد سه قلویی که هر کدامشان کمتر از یک و نیم کیلو وزن دارند، بیشتر از افراد دیگر احتمال چپ دست شدن دارند.