تاخیر بزرگ ترین بیمه کشور در پرداخت مطالبات داروخانه ها

  • lira card

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، از تاخیر بزرگ ترین بیمه طرف قرارداد داروخانه ها در پرداخت مطالبات آنها گلایه کرد.

تاخیر بزرگ ترین بیمه کشور در پرداخت مطالبات داروخانه ها

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،هادی احمدی گفت: داروخانه‌ها با بیمه سلامت و نیروهای مسلح، مشکلی ندارند و پرداخت‌های بیمه سلامت به روز است.

وی با اعلام اینکه ۸۰ درصد نسخ داروخانه‌ها مربوط به تأمین اجتماعی است، افزود: حجم بدهی و تأخیر بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، خیلی بالا است.

به گفته احمدی، بیمه تأمین اجتماعی حداقل ۳ ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دارد. در حالی که پرداخت‌های سازمان بیمه سلامت، به روز است.

وی با عنوان این مطلب که پرداخت‌های بیمه‌ها از محل اسناد نسخ و یارانه دارو در دو بازه زمانی به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود، افزود: پرداخت یارانه دارو و نسخ، جدا از هم واریز می‌شود.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، در واکنش به موضوع تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو از بیمه‌ها به داروخانه‌ها، گفت: باید تا پایان مهر صبر کنیم تا تکلیف پرداخت اسناد نسخه‌هایی که بیمه‌ها از داروخانه‌ها گرفته اند، مشخص شود و بعد معلوم شود که آیا قرار است مسیر پرداخت یارانه دارو تغییر کند یا خیر.

پیشنهاد فر نیوز
حفر ۲۵ چاه جذبی در راستای دفع آب‌های سطحی شهر قم