تحلیل بنیادی بانک ملت (وبملت)

تحلیل بنیادی بانک ملت (وبملت)

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان منتشر کرد
تحلیل بنیادی بانک ملت (وبملت)

تحلیل بنیادی بانک ملت (وبملت) از سوی کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بازار، شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان، در گزارش خود به تحلیل بنیادی بانک ملت (وبملت) پرداخت.

بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک بورسی حدود ۱۵ درصد از میزان نقدینگی کشور را در اختیار داشته و عملیات آن به شدت وضعیت اقتصادی کشور را متاثر می‌کند که سبب می‌شود این بانک زیر ذره بین سیاست‌گذار قرار گیرد.

دریافت فایل کامل گزارش