تحلیل بنیادی مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)

تحلیل بنیادی مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)

سبدگردان سورین منتشر کرد
تحلیل بنیادی مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)

تحلیل بنیادی مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) از سوی سبدگردان سورین منتشر شد.

به گزارش بازار، تحلیل بنیادی مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) از سوی سبدگردان سورین منتشر شد.

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ابتدا در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامداران در حال حاضر ۵۱ درصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت های وابسته و ۴۹ درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است.

دریافت فایل کامل گزارش