تحول در نظام اداری کشور در گام دوم انقلاب الزام انکارناپذیر است

تحول در نظام اداری کشور در گام دوم انقلاب الزام انکارناپذیر است

سید ابراهیم رئیس جمهور در مراسم هفته روز دولت و هجدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: از برگزارکنندگان این مراسم تشکر می‌کنم حضور همه همکاران گرامی از بخش‌های مختلف دستگاه‌ها را در این جلسه مغتنم می‌شمارم.

وی افزود: حقیقتاً تلاش همه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی قابل تقدیر است لاکن با شاخصه‌هایی که همکاران عزیزمان ارزیابی می‌کنند طبیعتاً نام چند نفر در این مراسم آورده می‌شود اما معنای این نیست که فقط این عزیزان کارشان قابل تقدیر است.

رئیسی تاکید کرد: همه کسانی که مخلصانه تلاش می‌کنند در جای جای کشور و امیدآفرینی می‌کنند در ملت عزیز ما شایسته تقدیر و تشکر هستند.

وی گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی یک الزام انکارناپذیر داریم و آن تحول در نظام اداری کشور است نظام اداری ساز و کاری است که برای تحقق اهداف بسیار نقش آفرین است. نظام اداری کارآمد چابک و امید آفرین در تحقق اهداف شکوهمند انقلاب اسلامی بسیار نقش دارد.

تحول در نظام اداری کشور در گام دوم انقلاب الزام انکارناپذیر است

رئیسی تصریح کرد: در شکل‌گیری و تداوم آن نظام انقلابی که همه شاخصه‌های یک نظام انقلابی را بتواند داشته باشد هم ایمان و تقویت ایمان را و مردم پایه بودن را و عدالت‌های بودن را و هم همراه افزایش بهره‌وری ما در این نظام اداری با مشخصه‌هایی که برای نظریه نظام انقلاب اسلامی داریم باید مقایسه کنید ببینیم سازمان اداری کشور متناسب با سازمان آماده شده برای تحقق اهداف در نظام انقلاب اسلامی است یا فاصله دارد.

وی گفت: فاصله را باید کم کرد وظیفه همه مسئولان کارمندان و کارکنان آن است که نظام اداری را متناسب با نظام انقلاب اسلامی همراه کنند و ممکن است این با یک سری از موانع همراه باشد، با یک سری از نخواستن‌ها چون برخی تحول ناپذیر هستند و وضع موجود را ممکن است بپسندند و بگویند اداره ما، سازمان ما با همین وضعی که است مناسب و کافی است.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز بر کسی پوشیده نیست که یکی از مشکلات نظام اداری کشور بروکراسی است این پیچیدگی و در هم تنیدگی بخش‌های اداری کشور بعضاً موجب آن شده است که کارها به صورت کند پیش برود.