تسلط دلالان بر بازار مسکن شاهرود

تسلط دلالان بر بازار مسکن شاهرود

فیلم استان‌ها؛
تسلط دلالان بر بازار مسکن شاهرود

شاهرود- برخی کارشناسان عقیده دارند که بازار مسکن شاهرود بر روی دستان دلالان می‌چرخد در صورتی که باید نظارت بهتری در این زمینه وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار بازار، شیوه قیمت گذاری مسکن و تاثیرات دلالی بر روی بازار مسکن یکی از مباحثی است که بسیار درباره آن در شهرستان شاهرود بحث می‌شود در گفتگویی به این موضوع می پردازیم.