تشکیل پرونده قضائی در خصوص قطع عضو دختر ۹ ساله

تشکیل پرونده قضائی در خصوص قطع عضو دختر ۹ ساله

علی صالحی، در خصوص حادثه چند شب پیش در خیابان تختی تهران که منجر به قطع عضو یک دختربچه ۹ ساله شد، افزود: در این باره پرونده قضائی در تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تحقیقات مقدماتی قضائی در خصوص بررسی موضوع و علت وقوع حادثه انجام شده و اطلاعات تکمیلی در رابطه با این پرونده به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید.

تشکیل پرونده قضائی در خصوص قطع عضو دختر ۹ ساله