تصاویر عجیب بارش سنگین تگرگ در دامغان

تصاویر عجیب بارش سنگین تگرگ در دامغان

تصاویر بارش سنگین در امیریه شهر دامغان منتشر شده است. برای باز کردن مسیر پوشیده از تگرگ از لودر استفاده کردند.

حجم ویدیو: 2.85M
|
مدت زمان ویدیو: 00:00:37