تصویری از ترامپ در زندان فولتون کانتی

تصویری از ترامپ در زندان فولتون کانتی

عکسی که در زندان فولتون کانتی از ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا گرفته شده منتشر شده است.

تصویری از ترامپ در زندان فولتون کانتی