تصویر فرمانده به هلاکت رسیده صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی

تصویر فرمانده به هلاکت رسیده صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی

رسانه‌های تایید کردند سرهنگ «سهار مخلوف» فرمانده گردان ۴۸۱ ارتباطات ارتش کشته شده است.

تصویر فرمانده به هلاکت رسیده صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی

پیشنهاد فر نیوز
اقدامات حقوقی تازه استقلال در راه است