تعطیلی 12 روزه در کربلا و عملیات پیشدستانه در شمال کربلا

تعطیلی 12 روزه در کربلا و عملیات پیشدستانه در شمال کربلا

گفت: "ادارات این استان از یکشنبه آینده 27/8/2023 تا پنجشنبه 7/9/2023 تعطیل است".

هم اعلام کرد در راستای اجرای ، عملیات پیشدستانه گسترده ای در محور شمالی این استان و در مناطق الوند و الرفیع و الخنافسه اجرا شده است.

در این عملیات نیروهای ویژه و گردان تاکتیکی و نیروهای مبارزه با جرایم و نیروهای امنیت ملی با حمایت نیروی هوایی ارتش شرکت داشتند.

وی همچنین تصریح کرد که عملیات بازرسی میدانی از باغ ها و مناطق صحرایی و بازرسی از خانه ها و ساختمان های متروکه و بررسی هویت و مدارک شناسایی اشخاص در سیستم های امنیتی در مناطق یاد شده انجام شده است.

رئیس پلیس کربلا همچنین تصریح کرد: این عملیات پیشدستانه برای اجرای قانون و تقویت ثبات امنیتی و سلامت جامعه در آستانه زیارت اربعین ادامه خواهد داشت.

تعطیلی 12 روزه در کربلا و عملیات پیشدستانه در شمال کربلا

رزاق محیبس السعداوی، وزیر حمل و نقل عراق هم بر ضرورت ارتقای سطح خدمات و به کار گیری همه توانمندی ها برای خدمت به زائران تأکید کرد.