تمدید سه ماهه مجوز سوریه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل

تمدید سه ماهه مجوز سوریه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل

دولت سوریه مجوز استفاده از گذرگاه‌های «باب السلامه» و «الراعی» را برای سازمان ملل به مدت سه ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش فریاد، به نقل از سانا، سوریه به سازمان ملل و مراکز ذی‌ربط اجازه داد تا از گذرگاه‌های «باب السلامه» و «الراعی» برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در سوریه برای یک دوره سه ماهه تا 13 نوامبر استفاده کنند.
بسام صباغ، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت که این تصمیم از تمایل سوریه برای تقویت ثبات و بهبود شرایط انسانی و زندگی همه سوری‌ها و ادامه تلاش‌های خود برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در تمام مناطق سوریه ناشی می‌شود.

سازمان ملل نیز از تمدید مجوز سوریه برای استفاده سازمان ملل از گذرگاه‌های باب السلامه والراعی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان برای یک دوره سه ماهه که در 13 نوامبر آینده به پایان می‌رسد، استقبال کرد.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری روز سه شنبه در نیویورک گفت: پیامی از دولت سوریه مبنی بر تمدید بازگشایی گذرگاه‌های باب السلامه والراعی دریافت کردیم و از این تصمیم که به ما اجازه می‌دهد تا به وظایف خود ادامه دهیم و ارسال کمک‌های بشردوستانه را تا 13 نوامبر ادامه دهیم، استقبال می‌کنیم.

در سیزدهم ماه گذشته، سوریه به سازمان ملل و نهادهای ذی‌ربط اجازه استفاده از گذرگاه باب الهوی را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان نیازمند در شمال غرب سوریه داد.

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت:23:36

نظرات