تنها در زمستان ۸

‍ دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما گفت آن که یافت می‌نشود، آنم آرزوست اوایل انقلاب اسلامی سال ۵۸ بحث تعهد بر تخصص برای تصدی پست مدیریتی اولویت داشت، در آن سالها بسیاری افراد نخبه و متخصص فقط بخاطر اینکه هنوز […]

دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما
گفت آن که یافت می‌نشود، آنم آرزوست

اوایل انقلاب اسلامی سال ۵۸ بحث تعهد بر تخصص برای تصدی پست مدیریتی اولویت داشت، در آن سالها بسیاری افراد نخبه و متخصص فقط بخاطر اینکه هنوز با روحیات انقلاب آشنایی پیدا نکرده بودند کنار رفته و افراد غیرتخصصی بر مسند نشستند که بعضی از آنها بخاطر همین عدم تخصص، سبب ایجاد مشکلاتی در عرصه امور جاری شده و نتایج جبران ناپذیری را بر پیکره امور محوله ایجاد کردند.
شهید دکتر مصطفی چمران روزگاری گفت: تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می‌پذیرم، اما می‌گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست.

امروزه مشکل مدیریتی ما اصلا تخصص و تعهد نیست بلکه مدیر انقلابی ولایی است و مدیر ویترینی!!!
مدیر انقلابی ولایی نسبت به کار و مسئولیتی که پذیرفته ادای دین می نماید و به پاسداشت حرمت خون شهیدان، تلاش می کند تا حداقل طی روز گره از کار واکند و برای اینگونه مدیران نه تنها زمان و مکان، شب و روز مهم نیست بلکه نسبت به سایر مشکلات هم بی تفاوت نیست.
اساساً یکی از علل تشکیل جلسه شورای اداری بررسی مشکلات و ارائه راهکارها توسط سایر مدیران است. به عبارت ساده رئیس یک اداره در کنار حل امورات اداره تحت حوزه کاری خود تلاش می کند با مطالعه مشکلات ادارات همسو برای کمک به آن روسا هم مشاوری دردمند باشد تا مردم رضایت عمومی از مجموعه تشکیلات اداری را حس نمایند.
اما بعضی از مدیران هم فقط ویترینی هستند یعنی سر ساعت بیایند و سر ساعت بروند و تمام هم و غم ایشان به جوری اداره زیر مجموعه را مدیریت کنند که مدیرکل احساس آرامش کند!!!
مدیر ویترینی بیشتر منتظر است تا از اداره برود به اسم جلسه یا ماموریت و یا بازدید.
چنین مدیرانی عاشق عکس و تصویر هستند بشرط اینکه هزینه ندهند و مورد سوال چالشی هم واقع نشوند.
بعد شهادت رئیس جمهور شهید که اثبات شد او چقدر تلاشگر و میدانی بوده است حالا برای برون رفت از معضلات اقتصادی اجتماعی کشور ما نیازمند مدیران نوع ویترینی قطعا نیستیم و رئیس جمهور آینده فارغ از جناح بندی سیاسی باید مدیری انقلابی ولایی و میدانی هستیم که زمان و مکان برای او تنها فرصتی برای خدمت به مردم تلقی شود نه …

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتاب حُسن برون‌ آ دمی ز ابر
کآن چهرهٔ مُشَعشَعِ تابانم آرزوست

  • نویسنده : بهزاد مختاری
  • منبع خبر : مژده خبر