توسعه مراودات تجاری و بانکی در دستور کار قرار گرفت

توسعه مراودات تجاری و بانکی در دستور کار قرار گرفت

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با علی صدری وزیر امور خارجه با تاکید بر علاقه دو کشور بر گسترش روابط تجاری، توسعه روابط را لازمه تقویت و توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست.

فرزین در این نشست با اشاره به اهمیت اتحادیه پایاپای آسیایی در توسعه روابط تجاری دو کشور گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی بستر بسیار مناسبی برای توسعه روابط تجاری و پولی دو کشور است و از این بستر می‌توان برای تسویه مطالبات نیز بهره برد..

رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی و فنی بانکی و پولی میان بانک‌های مرکزی دو کشور افزود: تشکیل این کارگروه در تسریع و تسهیل موضوعات بانکی نقش مهمی می‌تواند داشته باشد و از ظرفیت ان برای توسعه روابط و همکاری‌های پولی و بانکی و نیز می‌توان استفاده کرد.

فرزین توافقات صورت گرفته بین سریلانکا و سایر نهاد‌های اقتصادی در ایران را مورد قبول بانک مرکزی دانست و افزود: اگر هدف توسعه تجارت در دستورکار قرار دارد باید بانک مرکزی دو کشوری بستر‌های پولی و مبادلات پولی را راهبری کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ایران علی رغم تحریم‌های یک جانبه توانسته است روابط تجاری پایداری با شرکای تجاری خود برقرار کند بدون اینکه مشکلاتی برای شرکای تجاری از منظر تحریم‌ها ایجاد شود.

فرزین افزود: ایران در حال حاضر امادگی کامل برای همکاری با سریلانکا در جهت گسترش روابط پولی و تجاری در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی را دارد.

در این دیدار علی صدری وزیر امور خارجه سریلانکا نیز با اشاره به روابط طولانی و مستمر دو کشور آمادگی خود برای افزایش سطح تجارت دو کشور ا اعلام کرد و گفت: تشکیل کمیته دوجانبه بانکی میان ایران و سریلانکا برای پیگیری موضوعات دوجانبه و تسهیل امور تجاری قطعا به توسعه همکاری‌های دوکشور ختم می‌شود.

وزیر امور خارجه سریلانکا افزود: بانک مرکزی سریلانکا در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی، اقدامات را پیگیری می‌کند.

وی همچنین از حمایت‌های ایران از سریلانکا در صندوق بین المللی پول قدردانی کرد.

فرزین