توصیه به محکم‌کاری

توصیه به محکم‌کاری

در روایتی بر انجام درست و خوب کارها تأکید کرده‌اند.

روایت زیر از کتاب «میزان الحکمه» منتشر شده است.

حدیث روز

پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم:

إنَّ اللَّهَ تَعالی یُحِبُّ مِنَ العامِلِ إذا عَمِلَ أن یُحسِنَ

خدای تعالی دوست دارد وقتی کسی کاری می‌کند آن را به خوبی انجام دهد.

میزان الحکمه، ح ۱۴۳۷۱