توضیحات منظور درباره رتبه نوزدهم اقتصاد ایران دنیا

توضیحات منظور درباره رتبه نوزدهم اقتصاد ایران دنیا

توضیحات منظور درباره رتبه نوزدهم اقتصاد ایران دنیا

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دنیا نوزدهم اقتصاد ایران در دنیا توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ داوود منظور گفت: این رتبه بندی توسط نهادهای بین المللی بر اساس نرخ ارز مرجع موسوم به نرخ برابری قدرت خرید صورت گرفته است. این نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز اعلامی از سوی کشورها است و توسط نهادهای بین‌المللی محاسبه می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برای محاسبه این شاخص یک سبد کالای مشخص برحسب پول ملی دو کشور ارزش‌گذاری می‌شود. نسبت این دو ارزش به یکدیگر نرخ ارز بر حسب برابری قدرت خرید را نشان می‌دهد.

وی گفت: در کشورهایی مثل ایران که یارانه گسترده‌ای پرداخت می‌شود، این نرخ بسیار کمتر از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی است.

پیشنهاد فر نیوز
تیم ملی ایران یک گام تا کسب سهمیه پارالمپیک نزدیک شد