تولید چای خشک به بیش از ۲۸ هزار تن رسید

آقای حبیب جهانساز گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۱۲۶ هزار تن برگ سبز چای به ارزش بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

او از پرداخت ۵۰ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷۸۱ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای پرداخت شده است که براین اساس کارخانجات چای حدود ۶۳۱ میلیارد تومان سهم خود و دولت ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات را پرداخت کرده است.

جهانساز ادامه داد: با تسویه ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران در هفته آینده، سهم پرداختی دولت به ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس سازمان چای از رشد ۴۹ درصدی تولید برگ سبز چای خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تولید برگ سبز چای و هزینه‌های کارخانجات چای، تامین نقدینگی برای پرداخت به‌موقع پول چایکاران کار سختی است.

او ۴۷ درصد برگ سبز چای خریداری شده را درجه یک و ۵۳ درصد برگ سبز چای درجه ۲ اعلام کرد.

جهان ساز ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۲۸ هزار و ۶۰۰ تن چای خشک از برگ سبز داخلی در کشور تولید شده است.

رئیس سازمان چای چین سوم برگ سبز چای را از نظر کمیت و کیفیت خوب ارزیابی کرد و گفت: اواخر هفته آینده چین سوم تمام و از دهم تا پانزدهم شهریور، چین چهارم یا چین پاییزه آغاز می‌شود.