تکرار ادعاهای واهی شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران؛ طمع به میدان آرش و جزایر سه گانه

تکرار ادعاهای واهی شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران؛ طمع به میدان آرش و جزایر سه گانه

تکرار ادعاهای واهی شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران؛ طمع به میدان آرش و جزایر سه گانه

سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان چهل و چهارمین نشست خود در دوحه قطر ادعاهای واهی خود علیه جمهوری اسلامی ایران درخصوص پرونده میدان گازی آرش را تکرار کردند.

به گزارش بازار، شرکت کنندگان در پایان این نشست در بیانیه ای مدعی شدند که مالکیت میدان گازی مشترک آرش (الدره) متعلق به عربستان و کویت است و تنها این دو کشور حق بهره برداری از منابع آن را دارند.

در موضوع پرونده هسته ای صلح آمیز ایران نیز این کشورها با تکرار ادعاهای پیشین خود از تحولات این پرونده ابراز نگرانی کرده و از آنچه آن را ضرورت مشارکت فعال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در همه مذاکرات و نشست های منطقه ای و بین المللی درباره این پرونده خواندند، سخن گفتند.

این کشورها همچنین قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را به زعم خود دغدغه امنیتی خواندند و خواستار گنجاندن همه موضوعات و آنچه آن را دغدغه های امنیتی خود از جمله در زمینه موشک های بالستیک، کروز و پهپادهای ایرانی و امنیت دریانوردی و تاسیسات نفتی خواندند، در قالب پرونده مذاکرات هسته ای ایران شدند.

شورای همکاری خلیج فارس همچنین بدون توجه به انطباق کامل فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران با قوانین و معیارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و همکاری همیشگی تهران با این آژانس، خواهان آنچه آن را لزوم پایبندی کامل ایران به سطح غنی سازی مورد نیاز کاربردهای صلح آمیز و ضرورت همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواندند، شدند.

سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در موضوع جزایر سه گانه ایرانی نیز با تکرار ادعاهای پیشین خود، بر مواضع ثابت خود درباره آنچه به زعم واهی خود مالکیت امارات بر این جزایر و آب های سرزمینی و حریم هوایی و منابع آن دانستند، تاکید کردند و مدعی شدند که این جزایر بخش جدایی ناپذیر خاک امارات است.

این کشورها در بیانیه پایانی چهل و چهارمین نشست خود همچنین با دخالت در امور داخلی و نقض حق حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران ادعا کردند که هرگونه تصمیم و اقدام ایران در این جزایر و یا درباره آن باطل است و چیزی از واقعیت ها را تغییر نخواهد داد.

شورای همکاری خلیج فارس در ادامه ادعای تکراری خود درباره جزایر سه گانه ایرانی، از تهران خواست که این موضوع را از طریق مذاکرات مستقیم با امارات و یا دادگاه بین المللی حل و فصل کند.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان بار دیگر از توافق ایران و عربستان که با میانجیگری چین انجام شد استقبال و ابراز امیدواری کردند که این توافق گام مثبتی در راستای حل و فصل اختلاف ها و درگیری های منطقه ای از طریق گفت و گو و سیاسی باشد.