تکلیف مجلس برای بانک مرکزی درمورد کاهش نرخ تورم

تکلیف مجلس برای بانک مرکزی درمورد کاهش نرخ تورم

نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،8مهر) شورای اسلامی، بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال کردند.

ماده ۱۰- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

تکلیف مجلس برای بانک مرکزی درمورد کاهش نرخ تورم

بندالحاقی- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری با یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

ب- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.