جایگاه حقوق بشر در آموزه‌های انسان‌ساز اسلام

عرفان نوری سطری سازمان همکاری اسلامی در سال ۱۳۸۷ شمسی بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصادف با ۱۴ مرداد، پنجم اوت را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد و کشورهای اسلامی این روز را در تقویم ملی مناسبت های خود درج کردند تا […]

عرفان نوری سطری

سازمان همکاری اسلامی در سال ۱۳۸۷ شمسی بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصادف با ۱۴ مرداد، پنجم اوت را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد و کشورهای اسلامی این روز را در تقویم ملی مناسبت های خود درج کردند تا بدین وسیله هر ساله توجه لازم نسبت به ابتکار کشورهای اسلامی در تدوین سندی در زمینه حقوق بشر و راهکارهای ارتقاء و اجرایی کردن این مفاهیم فراهم آید. کرامت انسانی ودیعه الهی است که به عنوان یک اصل باید مورد توجه همگان، اعم از افراد و دولت‌ها قرار گیرد. حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی یکی از ارزشمندترین و مهم‌ترین گفتمان‌های جهان معاصر به ویژه در میان کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. با توجه به شرایط حاکم در عرصه بین‌المللی و اینکه حقوق بشر به ابزاری در دست استکبار جهانی درآمده است و همچنین به منظور حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام ضرورت دارد تا مسلمانان، حقوق بشر موجود در مبانی و آموزه‌های انسان‌ساز اسلام را به درستی به جامعه جهانی معرفی کنند. «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» ترکیبی با مسمی است که ریشه یابی حقوق بشر در اسلام را در کرامت انسانی نشان می دهد. کرامتی که در اعلامیه حقوق بشر نیز برای انسان به رسمیت شناخته شده است و بر آن تأکید می شود. در اسلام، آیات قرآن کریم و روایات، به صراحت بر کرامت بشری و نفی هر گونه امتیاز و سلطه و برتری انسان‌ها بر دیگری تأکید کرده‌اند و با کنار گذاشتن عوامل جنس و نژاد و رنگ و تبار، تنها ملاک و معیارِ غیر تبعیض‌آمیزی را که به انسان، ارزشمندی می بخشد، تقوا معرفی می کنند. جا دارد که این روز به تک تک مسلمانان جهان تبریک گفته و تلاش کنیم که مسیر زندگی مان بر مدار کرامت انسانی پایه گذاری شود.