جدیدترین اخبار درباره ارتش جمهوری آذربایجان

جدیدترین اخبار درباره ارتش جمهوری آذربایجان

نیروهای نظامی به دنبال توافق هفته گذشته با طرف ارمنی، وارد خانکندی مرکز شدند.

نیروهای نظامی آذربایجان امروز جمعه وارد خانکندی مرکز قره باغ شدند.

این حضور به واسطه توافقات انجام گرفته بعد از عملیات آذربایجان در قره باغ است که هفته گذشته صورت گرفت.

در آن توافق مقرر شد که شهرهای خانکندی، آغ دره و خوجالی به دولت آذربایجان تسلیم شده و رژیم مستقر در قره باغ به کار خود پایان دهد.

جمهوری آذربایجان

ارمنستان پیش از این اعلام کرده بود که اتفاقات در قره باغ به ایروان مربوط نمی شود و این منطقه بخشی از خاک آذربایجان است.

در حال حاضر بیشتر ارامنه ساکن قره باغ به ارمنستان در حال مهاجرت هستند.