جزئیات انتشار اولین اوراق مرابحه ارزی داخلی| منابع ارزی وارد چرخه اقتصادی می‌شود

جزئیات انتشار اولین اوراق مرابحه ارزی داخلی| منابع ارزی وارد چرخه اقتصادی می‌شود

سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد
جزئیات انتشار اولین اوراق مرابحه ارزی داخلی| منابع ارزی وارد چرخه اقتصادی می‌شود

سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: اوراق مرابحه از محل مازاد کوتاژهای صادرکنندگان انجام می‌شود بنابراین رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز با اختلالی مواجه نخواهد شد.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، اصغر بالسینی؛ سخنگوی مرکز مبادله ایران در رابطه با انتشار اولین اوراق مرابحه ارزی گفت: در روز دوشنبه ۱۳ آذرماه تمام ۱۰۰ میلیون یورو برنامه ریزی شده با پایان مهلت پذیره نویسی اولین اوراق مرابحه ارزی به فروش رسید و تامین مالی یک پروژه اقتصادی که نیازمند منابع ارزی بود، صورت گرفت.

وی افزود: در گذشته اوراق قرضه برای بازارهای خارجی منتشر می‌شد؛ اما هم‌اکنون اولین اوراق مرابحه ارزی برای تامین مالی داخل منتشر شده که رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه مرکز مبادله و رونمایی از اوراق مرابحه ارزی بر این موضوع تاکید داشت.

بالسینی با اشاره به این موضوع که اوراق قرضه با اوراق مرابحه ارزی در شکل تفاوت دارد، گفت: اوراق مرابحه ارزی داخلی است، یعنی منابع ارزی موجود در کشور که وارد چرخه اقتصادی نشدند با انتشار این اوراق وارد چرخه می‌شوند، همچنین با استفاده از اوراق مرابحه ارزی صادرکنندگانی که مازاد کوتاژ صادراتی دارند، می‌توانند منابع خود را وارد چرخه اقتصادی کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ایران تاکید کرد: در شرایط تحریم، تامین ارز از خارج با مشکلاتی مواجه است و از آن طرف نیز پروژه‌های مهم اقتصادی نیاز به منابع ارزی دارند که این مشکل به کمک اوراق مرابحه ارزی قابل حل است، چون این روش تامین مالی نقش قابل توجهی در تامین ارز بخشی از نیازهای یکی از پروژه‌های مهم زیست محیطی کشور تحت عنوان بیدبلند داشت.

بالسینی در پایان بیان کرد: زمانی که فرآیند اوراق مرابحه ارزی از محل مازاد کوتاژهای صادرکنندگان انجام می‌شود، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز با اختلالی مواجه نمی‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی می‌تواند به راحتی بر بازار ارز کنترل داشته باشد.