جزئیات روش جدید درمان برخی سرطان ها/ دقت در انتخاب بیمار مهم است

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، به تشریح روش جدید برای درمان برخی سلول های سرطانی داخل شکمی پرداخت.