جزییات دیدار باقری و ریابکوف در تهران

به گزارش فریاد، در دیدار سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه با علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و معاون سیاسی وزارت امور خارجه که روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ در تهران انجام شد، در