جهت_عرض_تسلیت

#جهت_عرض_تسلیت

 

خبر تلخ و غمی با ما نصیب است

پناهش به خدایی که شکیب است

برای خادم آقا رضا(ع) جان

امیدم به امامی که غریب است

برایم ساعت غم گشته تکرار

زمین افتاده جسم سردش انگار

ولیکن نام خادم بودن او

دمی اصلا نخواهد گشت انکار

برای ملت اش خدمتگزار است

کسی که تا همیشه پای کار است

ولی امشب که میلاد ، شما بود

دلم یک طور دیگر داغدار است

پر از بغضم برای خادم تو

شهادت شد لوای خادم تو

کمی ای کاش ساعت های اخر

همه بودیم جای خادم تو

همیشه بوده ای پشت نظامت

سپردی دست خود را به امامت

تو میز خدمتت در ورزقان بود !

به این خاطر شهادت شد مقامت

#محناامیری

#ولادت‌امام‌رضا (ع)

#شهادت_رییس_جمهور و تیم همراه

#حضرت_آیت_الله_رییسی