حاج علی اشرف رشیدی اقدم : «به قصد خدمتگزاری بیش از پیش به مردم، وارد عرصه انتخابات مجلس شده‌ام»

مدیر با سابقه کرمانشاهی پس از سالها خدمت صادقانه وارد عرصه انتخابات شده است تا در خدمتگزاری مردم از توانی مضاعف برخوردار باشد. وی در این خصوص گفت وظیفه‌ی نماینده مجلس شنیدن صدای مردم، انتقال مسائل آنان به مسئولین و پیگیری مکرر تا رسیدن به نتیجه مطلوب است و در این مسیر، قانون گذاری و […]


مدیر با سابقه کرمانشاهی پس از سالها خدمت صادقانه وارد عرصه انتخابات شده است تا در خدمتگزاری مردم از توانی مضاعف برخوردار باشد. وی در این خصوص گفت وظیفه‌ی نماینده مجلس شنیدن صدای مردم، انتقال مسائل آنان به مسئولین و پیگیری مکرر تا رسیدن به نتیجه مطلوب است و در این مسیر، قانون گذاری و نظارت بر صحت اجرای قانون دو بازوی توانمند نماینده اند که باید به درستی به کار گرفته شوند.