حزب الله لبنان: حمله های امروز بدون پاسخ نخواهد ماند

حزب الله لبنان: حمله های امروز بدون پاسخ نخواهد ماند

حزب الله لبنان: حمله های امروز بدون پاسخ نخواهد ماند

یک منبع وابسته به حزب الله لبنان اعلام کرد که حمله های امروز رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن غیرنظامیان بدون پاسخ نخواهد ماند و واکنش سختی در کار خواهد بود.

به گزارش گروه بین الملل حیات؛ به نقل از النشره، یک منبع پارلمانی لبنان وابسته به حزب الله لبنان اعلام کرد که حمله های امروز رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن غیرنظامیان بدون پاسخ نخواهد ماند و واکنش سختی در کار خواهد بود.

این منبع گفت: هر حمله ای واکنش متقابل خواهد داشت و هر تهاجم گسترده به دنبال خود تهاجمی گسترده دارد و با هر تشدید تنشی مقابله به مثل خواهد شد.

منبع مذکور تاکید کرد: حزب الله همچنان در راستای منافع ملی و عدم تحقق خواست دشمن صهیونیست برای کشاندن آن به جنگ، عملیات خود را کنترل می کند اما به آن مفهوم نیست که در برابر حمله های آن دست بسته بماند و سکوت کند.

از سوی دیگر بنی گانتز وزیر در کابینه جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: مسئول شلیک موشکها فقط حزب الله نیست بلکه لبنان است. واکنش به حمله های موشکی حزب الله بزودی و با قدرت خواهد بود.