حضور مردم در انتخابات قطعا بازدارندگی بزرگی ایجاد خواهد کرد

امیر آشتیانی در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرد؛

حضور مردم در انتخابات قطعا بازدارندگی بزرگی ایجاد خواهد کرد

حضور مردم در انتخابات قطعا بازدارندگی بزرگی ایجاد خواهد کرد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به انتخابات آتی گفت: حضور مردم در انتخابات قطعا بازدارندگی بزرگی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش گروه سیاسی حیات؛ امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات آتی گفت: حضور مردم در انتخابات قطعا بازدارندگی بزرگی ایجاد خواهد کرد.

وزیر دفاع اظهار داشت: ما هم توصیه و تشویق می‌کنیم که همه در انتخابات شرکت کنند.

ادامه دارد…