حمایت جنجالی ارتش سوئد از همجنس‌بازان

حمایت جنجالی ارتش سوئد از همجنس‌بازان

روز جمعه گروه‌های همجنس‌باز سوئدی در شهرهای استکهلم و گوتنبرگ همانند تعداد دیگری از شهرهای اروپایی، راهپیمایی برگزار کردند.

دولت‌ها اروپایی طی سالیان اخیر به طور گسترده‌ و تعجب آمیزی اقدام به حمایت از گروه‌های همجنس‌باز می‌کنند به گونه‌ای که رژه در شهرهای اروپایی با حمایت گسترده و شدید پلیس و نیروهای امنیتی همراه است.

در رژه اخیر همجنس‌بازان در شهرهای استکهلم و گوتنبرگ، حمایت‌ها فراتر رفته و برای حفظ امنیت همجنس‌بازان در جریان رژه، ارتش سوئد وارد عمل شده و امنیت آنها را بر عهده گرفت.

حمایت جنجالی ارتش سوئد از همجنس‌بازان

سوئد طی ماه‌های اخیر به یکی از کشورهایی تبدیل شده که در کانون توجه‌ها قرار گرفته است. طی ماه گذشته، تکرار هتک حرمت نسخه‌هایی از قرآن در کشورهای سوئد و دانمارک، موجب محکومیت گسترده و خشم جهان اسلام شده است؛ برخی از کشورهای اسلامی سفرای سوئد در پاسخ به درخواست‌ها برای اخراج آن‌ها احضار و مراتب اعتراض خود نسبت به سکوت دولت استکهلم در قبال این جنایت را به آن‌ها اعلام کردند.

دو تبعه عراقی‌الاصل به نام‌های «سلوان مومیکا» و «سلوان نجم» در ماه گذشته، چندین بار در مقابل سفارت‌خانه‌های عراق، ترکیه، ایران، افغانستان، مصر و چند کشور مسلمان دیگر، با حمایت کامل پلیس و مجوز رسمی دولت سوئد، نسخه‌هایی از قرآن کریم را آتش زده و به پرچم کشورها و رهبران جهان اسلام توهین کردند.

علی‌رغم انتقادات فراوان کشورهای اسلامی از سیاست دولت استکهلم در حمایت قانونی از این جنایت با افزایش تهدیدات سیاسی و اقتصادی، سوئد تاکنون گامی برای متوقف کردن هتک حرمت‌ها به قرآن کریم برنداشته است.