حمله وحشیانه سارقان به بهنام ابوالقاسم پور+ عکس

حمله وحشیانه سارقان به بهنام ابوالقاسم پور+ عکس

پس از درگیری شدید با سارقان در بیمارستان بستری شد. پیرو حمله وحشیانه تعدادی سارق به یکی از پیشکسوتان تیم بازیکن قدیمی تیم تهرانی بر اثر شدت ضربات در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

حمله وحشیانه سارقان به بهنام ابوالقاسم پور+ عکس