حمله پسر ناصر حجازی به سرخپوشان؛ از باند مافیایی چه خبر؟

حمله پسر ناصر حجازی به سرخپوشان؛ از باند مافیایی چه خبر؟

آتیلا حجازی فرزند با انتشار استوری های اینستاگرامی به مدیریت کنایه زد. آتیلا اعتقاد دارد یک گروه مافیایی برای تراکتور بازیکن می آورند که وضعیت این تیم خوب نیست.

حمله پسر ناصر حجازی به سرخپوشان؛ از باند مافیایی چه خبر؟