خبر جدید سخنگوی ستاد انتخابات کشور

خبر جدید سخنگوی ستاد انتخابات کشور

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت:تا پایان روز چهارشنبه ۵۲۰۱ نفر و در مجموع ۱۹۱۱۷ نفر پیش ثبت‌نام کرده‌اند و حد نصاب دوره یازدهم که ۱۶۰۳۳ نفر بود را رد کردیم.

ثبت‌نام اولیه از متقاضیان داوطلبی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۶ مرداد آغاز شده و پس از تأیید مدارک بارگذاری‌شده از سوی ۶ دستگاه معرفی شده در قانون، کد رهگیری برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

ثبت‌نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز از ۲۷ مهر ماه به مدت ۷ روز انجام خواهد شد.