در بازار میوه چه می گذرد؟

در بازار میوه چه می گذرد؟

مصطفی دارایی نژاد گفت: با توجه به کاهش حدود ۲ برابری تولید نسبت به قبل، قیمت با نوساناتی روبرو شده است.

او قیمت کنونی هرکیلو خیار در میدان مرکزی را ۱۵ تا ۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با افزایش عرضه از ۱۰ روز آینده پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.

دارایی نژاد قیمت هرکیلو آلبالو را ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو گیلاس تکدانه ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان، گیلاس مشکی ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، توت فرنگی ۴۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، شلیل شبرنگ ۲۰ تا ۵۰ هزارتومان، سیب گلاب ۲۰ تا ۴۵ هزارتومان، ۱۷ تا ۵۰ هزارتومان، هلو ۱۵ تا ۵۰ هزارتومان، هلو انجیری ۱۵ تا ۵۵ هزارتومان،آلو قطره طلا ۷ تا ۳۰ هزارتومان، آلو سانتریزه ۱۰ تا ۳۰ هزارتومان، انگور رطبی ۱۲ تا ۲۵ هزارتومان و انگور عسگری ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت کنونی هرکیلو جانا ۵ تا ۱۴ هزارتومان، خربزه ۸ تا ۱۲ هزار تومان، هندوانه ۴ تا ۹ هزارتومان و طالبی ۷ تا ۲۰ هزارتومان اعلام کرد.

او گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و فراوانی عرضه پیش بینی می شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.

در بازار میوه چه می گذرد؟