در راستای جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی، هزار و ۴۰۰ هکتار زمین به محدوده روستا‌های استان کرمانشاه اضافه شد.

اضافه شدن هزار و ۴۰۰ هکتار زمین به محدوده روستا‌های استان کرمانشاه

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: در راستای جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی، هزار و ۴۰۰ هکتار زمین به محدوده روستا‌های استان کرمانشاه اضافه شد.

اضافه شدن هزار و ۴۰۰ هکتار زمین به محدوده روستا‌های استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار) رامین الماسی با بیان اینکه حاشیه‌نشینی در واقع سکونتگاه غیررسمی یا بافت‌های ناکارآمدی هستند که بدون برنامه‌ریزی شکل گرفته و اتفاقاتی در این مناطق رخ داده است، گفت: وقتی روستا‌ها به شهر الحاق می‌شوند به‌تدریج تبدیل به سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شوند.

وی عنوان کرد: سال گذشته برای تمام روستا‌های پیرامون کرمانشاه که ممکن بود به سکونتگاه غیررسمی تبدیل شوند برنامه‌ریزی و بافت‌هایی در این روستا‌ها ایجاد شد.

الماسی گفت: در شهر کرمانشاه ۳۸۰ هکتار و در استان کرمانشاه بیش از هزار و ۴۰۰ هکتار به محدوده روستا‌ها افزوده شده و قطعه‌بندی در حال انجام است و برای افرادی که از شهر به روستا مهاجرت کنند با داشتن شرایط لازم زمین ۳۵۰ تا ۵۰۰ متری رایگان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه مناطق حاشیه‌نشین به توجه اصولی و دقیق نیاز دارند، عنوان کرد: بسیاری از این مناطق، معابر مناسب نداشتند، اما شهرداری سال گذشته چند معبر جدید در این مناطق ایجاد کرد که علاوه بر افزایش دسترسی سرانه فضای سبز افزایش می‌یابد.