دلار آمریکا به پایان راه نزدیک شد / سهم ۱۸ درصدی دلار از کل ذخایر خارجی

دلار ایالات متحده به عنوان ارز ملی و ارز پایه، نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. این ارز به عنوان ابزار تجارت بین‌المللی و انتقال ارزش در سراسر جهان به عنوان ارز معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، دلار به عنوان ارز انتخابی برای ذخیره‌سازی ارزش در کشورها و صنایع نفتی جهانی تأثیرگذار است.

سال‌هاست جایگاه دلار در اقتصاد جهانی به علت اندازه اقتصاد ایالات متحده آمریکا، همچنین پایداری و بازبودن ورود و خروج سرمایه تثبیت شده بود. وقایع اخیر از جمله شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های روسیه پس از جنگ اوکراین، تحولاتی را در نظم مالی اقتصاد جهانی رقم زده است. با مروری بر داده‌های ذخایر بانک‌ها و نهاد‌های مالی جهانی می‌توان مشاده کرد، نقش دلار همچنان پررنگ بوده، اما برخی روند‌ها در این خصوص برای ایالات متحده، نگران کننده است.

برای تشریح موضوع، نخست لازم است مرور کوتاهی بر مفهوم پول و کاربرد آن شود. هر پول یا ارزی برای رفع چهار نقش اساسی به وجود آمده و نیاز‌های اقتصادی-اجتماعی جوامع را در این قالب برطرف می‌سازد. کارکرد پول و ارز عبارتند از؛ ۱. وسیله حفظ ارزش ۲. واسطه مبادله ۳. وسیله سنجش ارزش ۴. وسیله پرداخت‌های آتی.

ذخایر خارجی جهان و نقش حفظ ارزش

یکی از معیار‌های اعتماد و نمادی از وظیفه حفظ ارزش ارز‌های بین‌المللی؛ سهم ارز در ذخایر خارجی نهاد‌های مالی همچون بانک‌های مرکزی است. با توجه به آمار‌های منتشره صندوق بین‌المللی پول، تسهیم ارز از ذخایر خارجی جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۳ به ترتیب، از این قرار است که سهم دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس از کل ذخایر خارجی به ترتیب ۵۸.۸، ۲۰، ۵.۴ و ۴.۹ درصد بوده است.

همچنین به استناد آمار‌های منتشره فدرال رزرو، می‌توان سهم و روند تحولات ذخایر خارجی را در نمودار یک، مشاهده کرد.

نمودار ۱. روند تحولات ذخایر خارجی جهان در قرن ۲۱ میلادی

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

بررسی روند تحولات ارز‌های بین‌المللی در حیطه ذخایر خارجی نشان می‌دهد، در قرن ۲۱ میلادی (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲) سهم دلار آمریکا در ذخایر خارجی سقوط ۲۲ درصدی را تجربه کرده است. دلار آمریکا در میان تمامی ارزها، ضعیف‌ترین عملکرد را در توسعه یا حفظ سهم خود داشته و به عبارت دیگر، در این دوره سهم دلار از ذخایر خارجی به طور متوسط، سالانه ۰.۸ درصد کاهش یافته است.

همچنین سهم سایر ارز‌ها (به غیر دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند، یوان چین) در دوره مذکور، ۷۸ درصد افزایش یافته و عملکرد آن توانسته بیشترین افزایش سهم را پس از پوند انگلیس با افزایش ۴۱ درصدی به ثبت رساند. به عبارت دیگر، سهم سایر ارز‌های غیرمتعارف، رشد متوسط سالانه‌ای معادل ۶.۴ درصد در طی دوره ۲۳ ساله داشته است.

در نمودار ۲ می‌توان تغییرات سالیانه ارز‌های پرکاربرد در ذخایر خارجی را مشاهده کرد.

نمودار ۲. تغییرات سالیانه ذخایر خارجی در قرن ۲۱ میلادی

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

نکته قابل توجه آن است که از کل اوراق خزانه‌داری قابل مبادله آمریکا، ۳۱ درصد آن توسط سرمایه‌گذاران سطح جهان (مقامات دولتی و خصوصی) نگهداری می‌شود، ۴۸ درصد آن در بخش خصوصی داخل آمریکا و نهایتا ۲۱ درصد در ذخایر خارجی فدرال رزرو آمریکا است.

به گزارش فدرال رزرو در ماه ژوئن، سهم اوراق خزانه‌داری نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران خارج از ایالات متحده آمریکا اکنون نسبت به سال ۲۰۱۴، به میزان ۵۰ درصد افت کرده و در حال حاضر سهم آن تقریبا با سهم یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس برابری می‌کند.

نمودار ۳ و ۴. سهم اوراق خزانه‌داری قابل مبادله آمریکا (سمت راست) و سهم اوراق قرضه دولتی نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی (سمت چپ)

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

وظیفه واسطه مبادله و سنجش ارزش ارز در لباس تجارت جهانی

کاربرد ارز در مبادلات بین‌المللی می‌تواند نشانی از ثبات و قابل اتکا بودن پول باشد. به استناد گزارش بانک مرکزی اروپا، دلار ایالات متحده در صورتحساب‌های تجاری جهان سهمی ۴۰ درصدی داشته؛ با اینکه سهم تجارت آمریکا از کل تجارت جهانی ۱۰ درصد است. سهم دلار ایالات متحده از تجارت جهانی، در قاره‌های مختلف جهان بسیار متفاوت است.

در سال ۲۰۲۲، سهم دلار ایالات متحده از مبادلات تجاری قاره آمریکا، سهمی ۹۶ درصدی و در قاره اروپا سهم آن ۲۳ درصد بوده است. بدین ترتیب دلار ایالات متحده در قاره آمریکا و اروپا به ترتیب بیشترین و کمترین نفوذ را داشته است.

در سال ۲۰۲۲، پس از قاره اروپا، کمترین نفوذ دلار آمریکا در قاره آسیا-اقیانوسیه مشاهده شده است. سهم دلار از کل صورتحساب‌های این قاره ۷۴ درصد بوده، اما ویژگی بارز قاره آسیا، حضور گسترده ارز‌های محلی در تجارت است، طوری که سهم ارز‌های محلی ۲۱ درصد سهم کل صورتحساب‌های تجاری صادر شده را شامل می‌شود.

نمودار ۵. سهم دلار آمریکا، یورو و سایر ارز‌های جهانی از صورتحساب‌های تجاری در قاره‌های مختلف

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

با مشاهده روند زمانی تغییرات سهم دلار آمریکا تا سال ۲۰۲۰ می‌توان کاهش تدریجی استفاده از دلار را علی‌رغم ثبات سهم تجارت آمریکا، پس از سال ۲۰۱۲ مشاهده کرد. می‌توان حقایق آماری مذبور را در نمودار ۶ مشاهده کنید.

نمودار ۶. سهم دلار آمریکا، یورو و سایر ارزهای جهان از کل صورتحساب‌های تجاری صادر شده (سمت راست)

سهم آمریکا، اروپا و سایر جهان از کل تجارت جهانی (سمت چپ)

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

برای بررسی بهتر نقش دلار در مبادلات جهانی، فدرال رزرو شاخص کلانی را از به کارگیری ارز‌های جهانی طراحی کرده است. گرچه نقش غالب دلار در ساحت تجارت و مبادلات بین‌الملل غیرقابل انکار است، اما با توجه به خود مختاری‌های ایالات متحده آمریکا و اهرم کردن نهاد‌های مالی جهانی برای پیش برد اهداف سیاسی خود، در نهایت با اقدامات خود به تضعیف جایگاه دلار دامن زده است.

همانطور که در نمودارشماره هفت مشاهده می‌شود، به استناد شاخص ابداع شده توسط فدرال رزرو می‌توان کابرد ارز‌های متعارف را در مبادلات بین‌المللی مشاهده کرد.

روند نزولی سهم دلار در مبادلات جهانی از سال ۲۰۱۵ شروع شده و با شدت بیشتری پس از سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کرده است. مهمترین حادثه‌ای که در حوالی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ رخ داده، جنگ‌های اوکراین و روسیه بوده است.

در این بین، می‌توان جهش کاربرد یوان چین در دو سال اشاره شده را همزمان با سقوط دلار مشاهده کرد.

نکته اساسی که در نوسانات یورو آشکار است، افزایش بکارگیری پس از ۲۰۱۵ و کاهش آن پس از سال ۲۰۲۰ است؛ اما روند کلی کابرد یورو در قرن ۲۱ میلادی ثابت و نزولی است.

بدین ترتیب، استنباط می‌شود، گرچه نقش دلار آمریکا در مبادلات جهانی پررنگ است، اما به سرعت جایگاه آن با یوان چین و سایر ارز‌های محلی در حال جایگزینی است.

نمودار ۷. شاخص ابداع شده توسط فدرال رزرو از میزان کاربرد ارزهای متعارف در مبادلات بین‌المللی

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

ایجاد بدهی و تعهدات در قالب پرداخت‌های آتی

تعهد به پرداخت و قابلیت ایجاد بدهی یکی از نقش‌های اساسی و کلیدی پول است که می‌توان به وسیله آن تعهدات به پرداخت را به زمانی دیگر در آینده منتقل کرد. می‌دانیم هر تعهد به پرداختی یک مدعی دارد و بدین طریق باید در خصوص بررسی پرداخت‌های آتی به دو بخش اشاره شود؛ یکی تعهدات (بدهی) و دیگری مطالبات است.

تعریفی وجود دارد که مطالبات و تعهدات را تنها در قالب سپرده‌ها و وام‌های بانکی تعریف می‌کند. در ادامه با چنین تعریفی به بررسی وضعیت بدهی و مطالبات بین‌المللی دلار آمریکا و ارز‌های بین‌المللی پرداخته شده است.

به استناد آمار‌های منتشر شده فدرال رزرو، در سال ۲۰۲۲، سهم دلار از مطالبات بانکی بین‌المللی ۵۸ درصد بوده، اما سهم آن در تعهدات بانکی بین‌المللی ۶۱ درصد است.

نمودار ۸. سهم ارز‌های جهانی از مطالبات بین‌المللی (سمت راست) و تعهدات بین‌المللی(سمت چپ)

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

جایگاه دلار آمریکا در ساحت جهانی

چالش‌های پیش‌روی دلار آمریکا از زبان فدرال رزرو

در تاریخ جهان تغییر نرخ ارز غالب، تنها یکبار رخ داده است. آن هم جانشینی پوند انگلیس با دلار آمریکا بود.

نقش دلار در جامعه جهانی پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم به مرور پررنگ‌تر شد و پس از انعقاد قرارداد برتون وودز (Bretton Woods) در سال ۱۹۴۴ نقش دلار آمریکا در مبادلات جهان تثبیت و تقویت شد.

در گزارش فدرال رزرو از «نقش دلار ایالات متحده آمریکا در جهان»، اینگونه نوشته می‌شود که چالش‌ها و ریسک‌هایی در چشم انداز آتی دلار آمریکا دیده می‌شود، به نحوی که برخی از ابداعات نوین پتانسیل تقویت جایگاه سایر ارز‌های جهانی را داشته و از این ناحیه احساس نگرانی می‌شود.

به‌نظر می‌ر‌سد منظور از ابداعات نوین در این جمله، ایجاد رمز ارز‌ها یا بلوک‌های تجاری با ارز مشترک و یا موافقت نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه پولی و ارزی باشد.

براساس گزارش فدرال رزرو، چندین مفسر استدلال کردند که تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش علیه روسیه پس از حمله به اوکراین، ممکن است جذابیت دلار را به عنوان یک ارز ذخیره کاهش دهد، زیرا دشمنان ژئوپلیتیک از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های ایالات متحده در هنگام تکیه بر دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره می‌ترسند.

فدرال رزرو ادامه می‌دهد: یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی تسلط دلار در مبادلات جهانی، رشد مداوم چین است. چین بزرگترین صادرکننده جهان بوده و پس از آمریکا، بزرگترین وارد کننده نیز می‌باشد. هم‌اکنون تولید ناخالص داخلی چین بر اساس برابری قدرت خرید از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ از نظر اسمی اقتصاد چین بزرگتر از آمریکا شود.

جمع بندی

بررسی انجام شده با لحاظ شدن وظایف و کارکرد‌های پول صورت گرفت و تلاش شد حقایق آماری، با اتکا به مبانی نظری این حوزه، به خوبی شفاف شود.

نتایج حاکی از آن است؛ با اینکه دلار آمریکا، به ظاهر، نقش پررنگی در ساحت ذخیره ارزش ایفا می‌کند، اما در سال ۲۰۲۲، از کل ذخایر خارجی در جهان تنها، ۵۸ درصد به دلار آمریکا بوده و از کل اوراق خزانه قابل مبادله تنها، ۳۱ درصد آن توسط غیرآمریکایی‌ها نگهداری می‌شود. بدین ترتیب، زمانی که از نفوذ دلار در ذخایر خارجی کشور‌ها صحبت می‌شود باید توجه داشت، تنها حدود ۱۸ درصد از کل ذخایر خارجی فرای مرز‌های ایالات متحده به صورت دلار آمریکا است و نفوذ دلار در نقش ذخیره ارزش جهان انقدر که انتظارش می‌رود پررنگ نیست.

بدین ترتیب است که بنا به اعلام فدرال رزرو، سهم اوراق خزانه‌داری نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران خارج از ایالات متحده آمریکا اکنون نسبت به سال ۲۰۱۴، به میزان ۵۰ درصد افت کرده و در حال حاضر سهم آن تقریبا با سهم یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس برابری می‌کند.

خود مختاری‌های ایالات متحده در سیاست خارجی و اهرم کردن ابزار‌ها و بازار‌های مالی بین‌المللی جهت پیش برد خواسته‌های خود، همگام با رشد سریع و مداوم چین، موجب متزلزل شدن جایگاه دلار شده و به مرور زمان کاربرد دلار آمریکا در صحنه جهانی را کاهش داده است. همانطور که واضح است نقش واسطه مبادله و پرداخت‌های آتی، رابطه تنگاتنگی داشته که با کمرنگ شدن وظیفه مبادلاتی دلار آمریکا، مشارکت آن در تعهدات و مطالبات آتی نیز کاهش خواهد یافت.