دو برابر شدن قلمرو داعش در کشور مالی

دو برابر شدن قلمرو داعش در کشور مالی

سازمان ملل اعلام کرد که متوقف شدن توافق صلح و حملات مستمر به مراکز عمومی در مالی به گروه و وابستگان القاعده فرصتی برای بازسازی سناریوی ۲۰۱۲ داده است و داعش توانسته است در عرض یک سال منطقه قلمرو خود را در این کشور دو برابر کند.

به گزارش فرانس۲۴، درست زمانی که یک کودتای نظامی در ماه مارس در مالی رخ داد و شورشیان در شمال دو ماه بعد یک دولت تشکیل دادند، شورشیان افراطی با کمک یک عملیات نظامی از قدرت در شمال برکنار و مجبور شدند در سال ۲۰۱۵ از شمال به مناطق خشک نقل مکان کنند اما همچنان فعال هستند.

هیات کارشناسان سازمان ملل در این گزارش اعلام کرد که بن بست در اجرای توافق به ویژه خلع سلاح و ادغام مجدد جنگجویان در جامعه به جماعت وابسته به القاعده موسوم به JNIM قدرت می بخشد. به گفته کارشناسان، خشونت و حملات مستمر عمدتاً توسط جنگجویان داعش در صحرای بزرگ باعث شده است که امضاکنندگان توافقنامه صلح تأمین کننده‌های امنیتی ضعیف و غیرقابل اعتمادی برای جوامع هدف افراطگرایان باشند؛ و اکنون خود را به عنوان تنها بازیگری که قادر به محافظت از جمعیت در برابر داعش در صحرای بزرگ است، قرار می دهند.

این هیات افزود که حاکمان نظامی مالی از راه دور شاهد رویارویی بین گروه داعش و گروه‌های وابسته به القاعده هستند. این کارشناسان به نقل از برخی منابع می‌گویند که دولت معتقد است در طول زمان رویارویی بین این دو گروه در شمال به نفع مقامات مالی خواهد بود، اما منابع دیگر معتقدند زمان به نفع تروریست‌هایی است که ظرفیت‌های نظامی و نفوذ جامعه آن‌ها هر روز افزایش می یابد.

دو برابر شدن قلمرو داعش در کشور مالی

این هیات گفت که گروه‌های مسلحی که توافقنامه ۲۰۱۵ را امضا کردند، ابراز نگرانی کردند که توافق صلح به طور بالقوه بدون میانجیگری سازمان ملل ممکن است از هم پاشیده شود و «در نتیجه مناطق شمالی را در معرض خطر خیزش دیگری قرار دهد». این هیات می گوید که نیروی سازمان ملل یا MINUSMA نقش مهمی در تسهیل گفتگو‌ها بین طرفین، نظارت و گزارش در مورد اجرای توافق و بررسی نقض‌های ادعا شده ایفا کرد.