دو سال فرصت برای ثبت اسناد عادی

دو سال فرصت برای ثبت اسناد عادی

رئیس سازمان ثبت اعلام کرد
دو سال فرصت برای ثبت اسناد عادی

بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد، از راه اندازی سامانه ثبت قولنامه های مالکیت خبر داد و گفت: مردم برای ثبت اسناد عادی، دو سال فرصت دارند و نگران بی اعتباری قولنامه های خود نباشند.

پیشنهاد فر نیوز
ارائه بسته‌های ویژه ترکیبی همراه اول به‌مناسبت روز مادر