دیواره نگاره میدان انقلاب تغییر کرد + ویدئو

دیواره نگاره میدان انقلاب تغییر کرد + ویدئو

دیواره ۱۴۰۰ متری میدان انقلاب اسلامی در آستانه هفتم مهرماه و روز آتش نشان به پاس رشادت ها و ایثارگری های آتش نشانان کشور که همواره نجات جان و مال شهروندان در سرلوحه کارشان است با طرحی با مضمون فرشتگان نجات تغییر کرد. فریاد آتش است، به هرجا که می روی چندین فرشته بین مه و دود دیده شد.