رئیس جمهوری که میوه له شده میخرید

رئیس جمهوری که میوه له شده میخرید

برشی از زندگی : پیش از انقلاب ، یک بار او را دیدم که برای خرید میوه ، از خیابان ایران به میدان ژاله ( شهدا ) می رفت . گفتم : برای خریده میوه چرا این همه راه می روی ؟ گفت : آنجا دوستی دارم که دکه دار و میوه فروش است . همراهش تاهمان جا رفتم و دیدم این بزرگوار بعد از خوش و بش کردن با میوه فروش ، دور از چشم او ، میوه های له شده و معیوب را در پاکت می ریزد . تعجب کردم و برای کمک به او ، چند میوه خوب و سالم را در پاکتش ریختم ، اما ایشان بی‌آنکه میوه فروش متوجه شود ، آنها را از پاکت در آورد و به جای آنها ، میوه های معیوب را در پاکت ریخت . بعد از پرداخت وجه در بین راه پرسیدم : قصه چه بود ؟ اول چیزی نخواست بگوید ، اما در برابر اصرارم گفت : این مرد دو پسر داشت . یکی در جریان مبارزه شهید شد و دیگری اکنون در زندان به سر می برد . ما و برخی از دوستان در طول هفته ، بی آنکه او بداند ، به قصد کمک به این پدر تنها و دلسوخته ، از ایشان به این شکلی که دیدی میوه می خریم . این ورقی بسیار کوچک از زندگی شهید رجایی است ، شهید محمدعلی رجایی.
۸ شهریور، سالروز شهادت رجایی و باهنر و هفته دولت

رئیس جمهوری که میوه له شده میخرید