رابطه حذف ارز ترجیحی و گرانی/ ضرورت تامین ارز نهاده های دامی

رابطه حذف ارز ترجیحی و گرانی/ ضرورت تامین ارز نهاده های دامی

، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درخصوص گفت: متاسفانه مدتی است مدام شاهد نوسان قیمت اقلام اساسی مورد نیاز مردم هستیم و اقدام خاصی هم برای کنترل آن صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: منشا این نوسانات نیز حذف یکباره ۴۲۰۰ تومانی بود. سال ۱۴۰۰ بود که دولت به حذف این ارز از تمام اقلام اساسی از خوراک گرفته تا دارو اصرار ورزید. اما متاسفانه به وظایفی که شرط حذف این ارز بود، یعنی و تخصیص به موقع ارز نیمایی عمل نکرد.

حسین‌پور به فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فعلی که به واردکنندگان و تولیدکنندگان ازسوی دولت تخصیص داده می‌شود اشاره و بیان کرد: ازطرفی نمی‌توان این فاصله قیمتی را انکار کرد و قطعا چنین امری درکنار تامین نکردن به موقع ارز دولتی برای نهاده‌های دامی و تولیدکنندگان و … بر گرانی محصولات و گران تمام شدن هزینه‌های تولید موثر بوده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید می‌کند که لازم است دولت به‌صورت جدی به اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی اهتمام ورزد بلکه این اقدام، کمکی در راستای کاهش فشار به مردم و اقشار تحت فشار جامعه باشد.

رابطه حذف ارز ترجیحی و گرانی/ ضرورت تامین ارز نهاده های دامی

او ابراز کرد: هرچند مدتی است این قانون که باید در سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی اجرایی می‌شد، اکنون به‌صورت نیمه آزمایشی درحال اجراست اما این یارانه باید شامل حال تمام اقشاری که به آن نیاز دارند شود.

حسین‌پور درانتها خاطرنشان کرد: اکنون مدتی است که وزرای وزارتخانه‌های مهم تغییر کرده‌اند و انتظار داریم شرایط به نفع رفاه مردم تغییر کند. مهم توان و قدرت یک وزیر و مدیر در اجرای برنامه‌ها و قوانین است و اگر این اتفاق نیفتد نفاوتی با وزرای قبلی ندارند.