راه‌اندازی آزمایشی سامانه جدید نظارت بر انتشار اوراق بدهی موسوم به سامانه ناب

راه‌اندازی آزمایشی سامانه جدید نظارت بر انتشار اوراق بدهی موسوم به سامانه ناب

رئیس اداره نظارت بر اوراق بدهی سازمان بورس مطرح کرد
راه‌اندازی آزمایشی سامانه جدید نظارت بر انتشار اوراق بدهی موسوم به سامانه ناب

چشان، رئیس اداره نظارت بر اوراق بهادار بدهی سازمان بورس گفت: الکترونیکی شدن فرآیندهای تامین مالی و حذف مدارک کاغذی، از ویژگی‌های برجسته این سامانه است.

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران (سنا)، مرتضی چشان، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص راه‌اندازی آزمایشی سامانه جدید نظارت بر انتشار اوراق بدهی موسوم به سامانه ناب بیان کرد: یکی از اهداف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار از سال جاری الکترونیکی کردن انتشار تمام اوراق بدهی از زمان درخواست تا زمان تکمیل و امضای قراردادهای پشتوانه انتشار اوراق توسط ارکان و ارائۀ مجوز انتشار توسط سازمان است.

وی در خصوص مهم‌ترین مزایای سامانه ناب، گفت: الکترونیکی شدن فرآیندهای تامین مالی و حذف مدارک کاغذی از مراحل اولیه شامل ثبت، ارسال مدارک و مستندات درخواست توسط متقاضیان تامین مالی تا مراحل پایانی شامل انعقاد و امضای الکترونیکی قراردادهای میان ارکان انتشار اوراق و واریز وجوه نقد حاصل از انتشار اوراق به حساب متقاضیان، از ویژگی‌های برجسته این سامانه است.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: امکان مشاهده آخرین وضعیت درخواست به صورت لحظه‌ای توسط متقاضی تامین مالی، از دیگر ویژگی‌های مهم و کلیدی این سامانه است که به موجب آن شفافیت و سرعت پاسخگویی در فرآیند تامین مالی افزایش می‌یابد.

چشان در پایان گفت: با هدف رفع خطاهای احتمالی سیستم و همچنین بهبود کیفیت ارائه خدمات، در فاز نخست امکان ثبت درخواست‌های تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به صورت آزمایشی و به صورت موازی با سامانه موجود توسط برخی از شرکت‌های مشاور عرضه فراهم شده تا پس از طی مرحله آزمایشی و تکمیل سایر فازهای سامانه، تمامی درخواست های متقاضیان انتشار اوراق از طریق این سامانه انجام خواهد، شد.