رعایت عدالت در دریافت مالیات از فعالان اقتصادی/ بازگشت از تصمیمات ضد صادرات/ پیشخوان

رعایت عدالت در دریافت مالیات از فعالان اقتصادی/ بازگشت از تصمیمات ضد صادرات/ پیشخوان

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۴ مرداد به بیان مسائلی همچون رعایت در دریافت از فعالان اقتصادی، زمین های مسکونی کشور کمتر از یک درصد!، بازگشت از تصمیمات ضد صادرات، ایراد سوم به اجاره تکلیفی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

روزنامه ابرار اقتصادی

روزنامه اخبار صنعت

روزنامه اقتصاد آینده

روزنامه اقتصاد پویا

روزنامه اقتصاد ملی

روزنامه امروز

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه روزگار