رمز و راز خودکفایی در تولید برنج/ بازار خودرو در نقطه صفر

۰۰:۱۱ – ۰۱ شهریور ۱۴۰۲

۰۰:۱۱ – ۰۱ شهریور ۱۴۰۲

روزنامه‌های اقتصادی اول شهریور؛

رمز و راز خودکفایی در تولید برنج/ بازار خودرو در نقطه صفر

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه اول شهریور به بیان مسائلی همچون تصمیمات بانک مرکزی بر حقوق سپرده گذاران بی اثر است، دردسرهای کمبود ناوگان، دوگانگی نرخ سود و تسهیلات، رمز و راز خودکفایی در تولید برنج، بازار خودرو در نقطه صفر، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

روزنامه ابرار اقتصادی

روزنامه اسکناس

روزنامه اقتصاد آینده

روزنامه اقتصاد پویا

روزنامه اقتصاد ملی

روزنامه امروز

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه نقش اقتصاد