روند افزایش قیمت دام زنده آغاز شد / دام زنده را بالاتر از این نرخ نخرید

تفاوت قیمت دام زنده به عواملی مانند نژاد و نوع دام، وزن، قیمت نهاده های دامی، مکان توزیع، فصول مختلف، و نوسانات ارز بستگی دارد. در بعضی فصول به دلیل کمبود علوفه و افزایش نرخ آن، قیمت ها افزایش می‌یابد. قیمت گوسفند زنده در تهران معمولا بر اساس قیمت گوشت قرمز تعیین می‌شود و نصف وزن گوسفند به قیمت گوشت تبدیل شده و ۵۰٪ قیمت گوشت، قیمت گوسفند زنده را مشخص می‌کند.

قیمت جدید دام زنده در میدان روز اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران ثابت مانده است قیمت هر کیلو گوسفند زنده بین ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان متغیر است.

در بازار روز اصفهان قیمت ها کمی افزایش یافته است قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزار تومان متفاوت است که حدود ۵ هزار تومان گران شده است.

بازار مشهد هم کمی نوسان افزایشی در نرخ دام زنده داشته است بر این اساس هر کیلو گوسفند زنده در بازار مشهد ۱۹۳ هزار تومان تا ۱۹۸ هزار تومان است گوساله کشتار هم بین ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان است.

میانگین قیمت گوسفند و گوساله زنده در بازار همدان ۲۰۰ هزار تومان است البته قیمت گوساله در این بازار کمی گران تر است.

قیمت گوساله زنده هم در بازار تهران گران شده است این نرخ با افزایش حدود ۲۰ هزار تومانی بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان در هر کیلو متغیر است.

در بازار روز قم هم قیمت هر کیلو گوساله بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۱۹۳ هزار تومان است.

پیشنهاد فر نیوز
رشد ۴۶ درصدی ترانزیت زمینی نسبت به سال گذشته

به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۰۰ هزار تومان است و قیمت گوساله نیز ۱۹۷ هزار تومان.

لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند.

استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
تهران ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۵,۰۰۰
اصفهان ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰
خراسان رضوی ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۴۰,۰۰۰
فارس ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
همدان ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۷,۵۰۰
قم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۳۷,۵۰۰
مرکزی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
چهارمحال بختیاری ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۰۰۰
میانگین ۲,۰۱۱,۸۷۵ ۱,۹۷۸,۱۲۵ ۱,۹۹۵,۰۰۰