زاکانی: 4 ایستگاه مترو افتتاح می‌شود

زاکانی: 4 ایستگاه مترو افتتاح می‌شود

علیرضا پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، 12 مهرماه) در حاشیه جلسه هیأت دولت، گفت: هفته پیش رو 4 و 8.5 کیلومتر خط مترو افتتاح خواهد شد و شروع یک خط جدید را کلید خواهیم زد.

شهردار تهران گفت: 7200 کودک کار را در 34 مجموعه مورد حمایت و آموزش قرار می‌دهیم.

زاکانی پیش تر گفته بود: مترو رکن مهم حمل و نقل عمومی شهر تهران است و امروز ۱۵۰ ایستگاه مترو در حال خدمت رسانی است که تا دو هفته آینده ۴ ایستگاه جدید به شبکه افزوده می شود. همچنین به همت دولت خط مترو پرند به زودی توسط رییس جمهور با ۲۹ کیلومتر خط ریلی افتتاح می شود.

زاکانی: 4 ایستگاه مترو افتتاح می‌شود