زبان و هویت خود را باید حفظ کنیم

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بر تعهد و تعصب هویتی و زبانی تاکید نمود و گفت: زبان و هویت ما در جهان بسیار اثرگذار بوده است و بسیاری از کشورهای دنیا از زبان فارسی اثر گرفته اند اما متاسفانه ما خیلی عادی از کنار آن عبور می کنیم و توجهی به آن نداریم و لذا اگر از این هویت و میراث خود صیانت نکنیم، چیزی از آن باقی نمی ماند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، حامد دمیاد گفت: قدری دغدغه‌مندتر و بادقت بیش‌تر به زبان فارسی نگاه کنیم و افتخار کنیم به زبانی که افتخار پر افتخاری داشته است.

ما در منطق سازمانی موضوعی تحت عنوان تعصب سازمانی داریم که چقدر نسبت به سازمان خود متعصب و متعهد هستیم که در بهره وری سازمان تاثیر دارد. یکی از نکاتی که ما باید به آن توجه کنیم تعصب در مباحث فرهنگی است.وی بیان کرد: چه چیزی بهتر است از اینکه ما نسبت به هویت و زبان خودمان تعصب داشته باشیم‌. معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بر اثرگذاری زبان فارسی در مناطق مختلف تأکید کرد و یادآور شد: که امروز گاها توجه نمی‌کنیم و کلماتی را که با فرهنگ و زیست بوم ما ارتباط ندارند و در دراز مدت تاثیر فرهنگی خود را می‌گذارند به کار می‌بریم.

حامد دمیاد با اشاره به اینکه فرصت های خوبی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعامل و همکاری با دانشگاه و دانشجویان فراهم شده است افزود: به عنوان نمونه صندوق اعتباری هنر ظرفیت خوبی است تا از فعالان فرهنگی و هنری در دانشگاه حمایت های مادی و بیمه ای را انجام دهد که امیدواریم با استقبال مواجه شود.

بیست و پنجمین روز اردیبهشت به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، حماسه‌سرای بلندآوازه ایران است که با اثر گرانسنگ خود “شاهنامه” میراثی از حکمت ایرانی را در قالب نظم پارسی جاودانه و زبان و اندیشه پارسی را تا ابد ماندگار کرد.

  • ارسال : Farhadi