زمان واریز عیدی کارگران

«حیات» بررسی می کند؛

زمان واریز عیدی کارگران

زمان واریز عیدی کارگران

عیدی کارگران در حالی می تواند تا پایان سال پرداخت شود که به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، کارفرمایانی که از توان پرداخت عیدی برخوردارند، عیدی کارگران خود را با حقوق بهمن ماه پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ در حالی سوال همه این گروه است که طبق قانون، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار باید به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد،‌ به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. بنابراین میزان عیدی هر فرد بسته به حقوق اوست و با کارگر دیگر متفاوت است.

حداقل عیدی کارگران؛ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

طبق قانون اداره کار، حداقل عیدی کارگران ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

جزئیات بیشتر از مبلغ عیدی کارگران

‌تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌ گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

‌تبصره ۲ – در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود. اما یکی از سوالات متداول کارگران این است که زمان عیدی کارگران چه زمانی است؟

به گفته فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، کارفرمایانی که از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.

بیات اظهار داشت: عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در بهمن یا اسفند ۱۴۰۲دریافت می‌کنند، با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ریال و ۱۵۹.۲۴۸.۵۲۰ ریال است.

همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا ۲۰ اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.

بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می‌پردازند.

انتهای پیام/

میناسادات حسینی

  • رقم دقیق عیدی کارگران مشخص شد

  • حداقل عیدی کارگران: ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان